znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Vyhláška

Účinnost

Obecně závazná vyhláška č. 3/2014 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

3.1.2015

Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce Němčice č.1/2011 21.10.2011
Obecně závazná vyhláška obce Němčice 1/2007 o odpadech 7.3.2007
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 1/2012 o místním poplatku ze psů  22.8.2012
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Němčice o stanovení omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku  22.8.2012
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce  22.8.2012

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Nařízení     

          Věřejná vyhláška opatření obecné povahy na stanovení záplavového území Labe

          Návrh opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik

          Návrh opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05.

Usnesení zastupitelstva

Rok 2003 1-03 2-03 3-03 4-03 5-03 6-03 7-03        
Rok 2004 1-04 2-04 3-04 4-04 5-04 6-04 7-04        
Rok 2005 1-05 2-05 3-05 4-05 5-05 6-05          
Rok 2006 1-06 2-06 3-06 4-06 5-06 6-06 7-06 8-06 9-06    
Rok 2007 1-07 2.07 3-07 4-07 5-07 6-07 7-07 8-07      
Rok 2008 1-08 2-08 3-08 4-08 5-08 6-08 7-08 8-08      
Rok 2009 1-09 2-09 3-09 4-09 5-09 6-09 7/09 8-09      
Rok 2010 1-10 2-10 3-10 4-10 5-10 6-10 7-10 8-10 9-10    
Rok 2011 1-11 2-11 3-11 4-11 5-11 6-11 7-11 8-11      

Rok 2012

1-12

2-12

3-12

4-12 5-12 6-12 7-12 8-12

 

   

Rok 2013

1-13

2-13

3-13

 4-13  5-13 6-13  7-13  8-13

 

   

Rok 2014

 1-14  2-14 3-14  4-14  5-14  6-14 Ust. usn.  7-14  8-14    

Rok 2015

 1-15  2-15 3-15  4-15  5-15  6-15  7-15  8-15      

Rok 2016

 1-16  2-16  3-16  4-16  5-16  6-16  7-16  8-16  9-16    

Rok 2017

 1-17  2-17  3-17 4-17  5-17  6-17  7-17  8-17  9-17  10-17 11-17

Rok 2018

                     

Oznámení

          Termíny veřejných zasedání Zastupitelstva obce na rok 2016

Zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva

Rok 2014

1-14

 

 2-14  3-14  4-14  5-14

 6-14 

 

Ustavující usnesení

7-14 8-14    
Rok 2015 1-15  2-15  3-15  4-15  5-15  6-15  7-15  8-15      
Rok 2016 1-16  2-16 3-16  4-16  5-16  6-16  7-16  8-16 9-16    
Rok 2017 1-17  2-17  3-17  4-17  5-17  6-17  7-17  8-17  9-17 10-17  11-17
Rok 2018                      

Zápisy z veřejných zasedání Zastupitelstva obce Němčice jsou k nahlédnutí na obecním úřadě při úředních hodinách.                 

Napište nám

http://www.masrkh.oblast.cz

http://www.poptavka.net/popForm.aspx

Občanské sdružení Dříteč:

www.osdritec.webnode.cz

Fulltextové vyhledávání

20. 1. Ilona

Zítra: Běla

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Jste pro úplný a celoplošný zákaz kouření v restauracích, barech a obdobných provozovnách?
a) Ano
  
 387
b) Ne
  
 175
c) Nevím/Je mi to jedno
  
 136

Návštěvnost stránek

149980