Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Historie obce - původní

Historie

Dějiny obce Němčice spadají do rámce dějin Pardubského panství.

Nejstarším majitelem vesnice byl opatovický klášter. Po jeho zpustošení a vypálení v r. 1421 se husitský hejtman Bořek Diviš z Miletína zmocnil největší části příslušného zboží i s Kunětickou horou a také Němčic. Dne 21. září 1436 mu bylo celé toto panství císařem Zikmundem Lucemburským za 4500 kop grošů českých zapsáno, za věrné služby, které císaři prokázal.

Dalšími majiteli pak byli Pernštejnové. Podle urbáře náležely Němčice r. 1588 k rychtě Libišanské, měly 11 lidí osedlých, kteří odváděli ročně 3 kopy 33 grošů 4 dukáty při svatém Jiří (24. dubna) a tolikéž při svatém Havle (16. října) 16 slepic a po 3 korcích 2 věrtelích pšenice, ječmene a ovsa, měli 36 dní robot ženných, 6 dní orných a na louce chmelnici měli pomáhati hrabati sena. Tehdy byla tu již krčma výsadní. K obci patřil také mlýn, který během 17. stol. pustne a zaniká.

Při parcelaci panských dvorů před rokem 1780 obdrželi poddaní z Němčic příděly do dědičného nájmu (do vlastnictví) a od té doby se obec začala rozrůstat. Kontrakt aboliční podepsali Venzl Mrštík a Josef Rohlík. Od r. 1792 byla složena „Přísaha rychtářů vesnických“.

V té době k obci patří Kotek, dědinka (původní domky v části obce Chaloupky) o třech popisných číslech okny obrácených na rozličné strany, jež byla prý obydlími hlídačů rybničních, kteří hlídali rybník Kotcourov, na jehož hrázi stála. Jiný rybník měl hráz tam, kde se silnice, jdouce od Pardubic, vidíme vlevo dva duby a řadu vrb. Na straně k Hrobcům stojí kovárna, hostinec a dvě hospodářská stavení, těmto říkají Na kuklíkách, jinak častěji U kovárny. Jméno první snad pochodí od slovesa „kuchání“a správně by mělo zníti „kuchlínka“, místo, kde se ryby z blízkých rybníků kuchaly. Některé pozemky si zachovaly staré názvy: Na vrchách (u kovárny), Na bahýnku (pod vrchy), V rybníku, U kapího (při Labi), Na jespě (u mostu), Na familii, Na kuklíkách a místní názvy v obci Paště, Sibiř. Mezi Labem a Kunětickou horou jest les zvaný Kladivo, kde rostoucí doubky oklešťují se na tříslo. Obyvatelé zdejší živí se rolnictvím a dříve živili se též lámáním a roztloukáním čediče na hoře Kunětické.

Kroniku podle úřední evidence r. 1935 vedl kronikář Josef Štěpánek. Po smrti posledního kronikáře Václava Poláka r. 1961 se ztratila a je nezvěstná. Od r. 2000 se píše kronika nová.

V r. 1900 měla obec 23 domů a 181 obyvatel, v r. 1910 29 domů a 171 obyvatel. Počet obyvatel v r. 1930 vzrostl na 203 a počet domů na 36. Nejméně obyvatel zde žilo v r. 1994, a to 107, v 52 domech.

Zpracováno z výpisů z urbářů a ze sborníku Pardubicko, Přeloučsko, Holicko, str. 295.

Na samém konci II. světové války dne 7. května roku 1945 zde bylo za národní odboj zastřeleno nacisty sedm mužů z Němčic, kteří byli pohřbeni na hřbitově ve Dřítči.

Od šedesátých let 20 století patřily Němčice pod střediskovou obec Ráby a v obci pracoval pouze občanský výbor. V té době byla svépomocí vybudována povrchová kanalizace, požární zbrojnice, chodníky a fotbalové hřiště.

V roce 1990 se obec osamostatnila, bylo zvoleno obecní zastupitelstvo a starosta. Od roku 1995 nastal značný rozvoj Němčic. Postupně došlo k plynofikaci obce, vybudování veřejného osvětlení a opravě místních komunikací. Hasičská zbrojnice byla přestavěna na obecní dům, kde se nachází Němčická hospůdka a do května 2014 zde byla i kancelář obecního úřadu. Rybníček ve středu obce byl vyčištěn, osázen keři a stromky a vybaven lavičkami. Občanům slouží nové hřiště na nohejbal a tenis se zázemím, zatravněná fotbalová hrací plocha a také dětské hřiště. V roce 2006 byl založen nohejbalový klub.

Se souhlasem Odboru dopravy Magistrátu města Pardubice a Dopravním oddělením Policie ČR bylo na místních komunikacích V Chaloupkách, Na Pašti a u hřiště umístěno nové dopravní značení a byla provedena změna využití komunikace vedoucí na Hrobice na cyklotrasu.

Bylo instalováno veřejné osvětlení místní komunikace vedoucí směrem Na Sibiř a dodělány vjezdy. Dále byla opravena stávající komunikace a její odvodnění, a tím odstraněny následky povodňových škod Na Sibiři.

V roce 2007 byla provedena rekonstrukce místních komunikací, podél komunikací V Chaloupkách a U Rybníčka dokončeno veřejné osvětlení.  Dětské hřiště bylo vybaveno hradem, skluzavkou a houpačkou.

Historická mapa