znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Info pro občany > Informace pro rok 2020

Informace pro rok 2020 a další informace pro občany

 

 

ROZVOZ KRMIV firmy ZOOFLOR.doc

 opatreni_hejtmana_o_vykonavani_pece_o_deti_a_mladez.pdf

informace osks vykonavani pece o deti a zaky.pdf

Oznámení - Obecní úřad Němčice ruší sobotní úřední hodiny.

Oznámení o uzavření sálu Obecního úřadu od soboty 3.10. do soboty 10.10.2020 ohledně konání druhého kola voleb do Senátu PČR.

Děkujeme za pochopení

den otevrenych dveri ZŠ a MŠ Dřítečpdf

Nabídka práce.pdf

Informační tabule OÚ

upozorneni-k-odstraneni-a-oklesteni-stromovi.pdf

leták - aktivně ke štěstí.pdf

V sobotu 12.9.2020 nebudou úřední hodiny Obecního úřadu.

 

Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny

Dne 22.9.2020 od 7:30 do 15 hod bude v obci Němčice přerušena dodávka elektrické energie, podrobnosti jsou k dispozici zde.

 

Rozloučení s prázdninami - ZRUŠENÍ AKCE!

Rozloučení s prázdninami na hřišti v Němčicích, které bylo přesunuto na sobotu 12. září 2020 se z rozhodnutí OÚ RUŠÍ ÚPLNĚ! Děkujeme za pochopení.

 

Poplatky za psy a odvoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany že možnost uhradit poplatky za psy a za odvoz komunálního odpadu byla prodloužena do konce května. Poplatky je možné uhradit na Obecním úřadě v Němčicích v úředních hodinách.

 

Obnovené úřední hodiny Obecního úřadu v Němčicích

pondělí 14-18

středa 14-18

sobota 9-11

 

Aktuální informace k provozu sběrného dvora v Čeperce:

 

od soboty 16. 5. 2020 bude provoz sběrného dvora vždy v sobotu od 8 – 14 hodin a ve středu od 11 - 17 hodin.

 

 

Aktuální informace o opatřeních k zamezení šíření koronaviru:

Opatřeni vlady 25.5.2020.pdf

Mimořádné_opatření_nošení_OP_dýchacích_cest_s_výjimkami_od_25_5_2020_do_odvolání.pdf

Informace ohledně přijetí dítěte nebo o odkladu školní docházky.pdf

INFORMACE NÁMĚSTKA HEJTMANA K VEŘEJNÉ DOPRAVĚ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU k 25.3.2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Opakovaně upozorňujeme obyvatele Němčic na povinnost nosit na veřejnosti ochranné roušky či jiné prostředky na ochranu cest dýchacích.

Žádáme rodiče, aby dohlédli na své děti, byli jsme upozorněni na jejich pohyb bez ochranných pomůcek.

Uvědomte si, že jen společným dodržováním těchto opatření dokážeme pandemii zastavit. Za nedodržování tohoto opatření může být udělena pokuta až ve výši 20 000,- Kč, dle § 34 krizového zákona.

Na Obecním úřadě v Němčicích je k dispozici přibližně 60 kusů roušek, které je možné si vyzvednout k použití pro občany. V případě zájmu volejte na číslo 774 976 585 paní Šejbovou s kterou se domluvíte na předání.

 

 

Žádáme občany, aby veškerý kontakt na úřadě omezili pouze na nezbytně nutné případy. Veškerá komunikace bude probíhat pouze e-mailem nebo telefonicky.

Při nutné návštěvě obecního úřadu je nutné zvonit na podatelnu, kde se s vámi domluví zaměstnanci OÚ.

 

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 19.3.2020 o přijetí krizových opatření.pdf

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 18.3.2020 o přijetí krizových opatření.pdf

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 17.3.2020 o přijetí krizových opatření.pdf

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 16.3.2020 o přijetí krizových opatření.pdf

Opatření hejtmana 3_2020 - ochranné prostředky dýchacích cest.pdf

INFORMAČNÍ LINKA _ SOS. pdf

Opatření hejtmana 02_2020 - Nouzové opatření v autobusové dopravě.pdf

Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic

Příloha k Opatření obecné povahy - ochrana vnitřních hranic

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí krizových opatření.pdf

Sbírka zákonů - Nařízení vlády ČR z 15.3.2020.pdf

Sbírka zákonů - Usnesení vlády ČR ze dne 13.3.2020 o přijetí krizového opatření .pdf

Oznámení - uzavření Mateřské školy

Oznámení - uzavření Obecního domu

Němčická hospůdka je uzavřena

Odkaz ke koronaviru- Ministerstvo zdravotnictví

Sbírka zákonů - nouzový stav od 12.3.2020..pdf

POZOR změna jízdního řádu od 13.3.2020 do 30.6.2020

lV_0650601.pdf,

lV_0650101.pdf

VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU 12.03.2020.pdf

Omezení dopravy na území Pk.pdf

Základy hygieny Informační leták-pardubický kraj/koronavirus.pdf 

 

 

Informace o zápisech dětí do škol

Zápis MŠ Němčice.pdf

Zápis MŠ Dříteč.pdf

Zápis ZŠ Pardubice.jpg

 

 

Vyhlašuje se 8.ročník ceny DUHOVÉ KŘÍDLO.png

Oznámení o nové ordinaci Praktického lékaře.pdf

pozice pracovního místa.pdf

Nabídka Pracovní pozice - Skladník

 

 

Informace o poplatcích pro rok 2020

Poplatek za svoz KO bude vybírán od 15.1.2020 do konce měsíce března. Tento poplatek bude nově účtován vždy za osobu s trvalým pobytem v obci, a to ve výši 550 Kč na osobu. 

Poplatek za psy se nemění a bude vybírán od 15.1.2020 do konce měsíce dubna. 

 

Cena vodného a stočného od 1. ledna 2020

Vodné: cena za 1 m3 dodané vody činí 41,66 Kč + DPH zákonem stanovené výše.
Stočné: cena za 1 m3 odvedené odpadní vody činí 44,00 Kč + DPH zákonem stanovené výše.

 

Desatero cestovaní na krajské železnici od 15. prosince 2019

Vypínání televizního signálu 

BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.pdf

Sběrný dvůr v Čeperce suť a jiný stavební materiál neodebírá, tyto odpady mohou občané za poplatek odevzdat v recyklačním středisku Vysoká nad Labem,  viz-  Informace sběrný dvůr Čeperka.pdf.

   

Zprostředkování služeb v oblasti silničních vozidel.jpeg

Krámek Brozany.jpeg

Upozornění - Zabezpečení chat a chalup před zimou

Bezstarostné placení daně z nemovitých věcí

Psi a jejich pohyb v přírodě .pdf

Odkaz na internetovou stránkou www.navstevalekare.cz, která poskytuje občanům základní informace o lékařích v jejich okolí.

Jak je to s cestovními doklady pro děti? 

Čipová karta IREDO

Žádost o osobní čipovou kartu IREDO

Podmínky pro vydání a využívání karty IREDO

 

Upozornění pro řidiče

Žádáme obyvatele - řidiče, v lokalitě V Rybníku, aby dodržovali předepsanou rychlost 30 km, uvědomte si prosím, že Vám pod auto může vběhnout náhle přebíhající dítě!!! Dlouhodobě chceme tuto situaci řešit mimoúrovňovým provedením jedné křižovatky, které by se provedlo současně při napojování nové části lokality, kde se toto provedení bude stavebně realizovat a v brzké době umístěním pryžových retardérů v určitých úsecích pokud k tomu obdržíme souhlas od PČR a speciálního úřadu MmP.

 

Informace pro seniory naší obce

Vážení a milí spoluobčané, dlouhé roky bylo milou tradicí v naší obci navštěvovat naše spoluobčany při příležitosti významných životních jubileí. Bohužel, z legislativních důvodů došlo ke zpřísnění a omezení možností využívání osobních údajů a to i u příležitostí týkajících se např. narození či významných výročí našich občanů. Obec má však zájem se s těmito občany setkávat, proto je nutný aktivní zájem ze strany oslavenců či jejich příbuzných.

Žádost najdete zde, nebo je k vyzvednutí osobně na obecním úřadě. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro rodiče

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci Němčice, pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na Obecní úřad v Němčicích, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel. Děkujeme za pochopení.

 

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

 

Informace z Němčické hospůdky

Němčická hospůdka nabízí opět čerstvé pečivo. Každou neděli v 16:00 budou k prodeji v naší Němčické hospůdce čerstvé koláče, housky a chléb z pekárny pana Vlasty Holuba v Rokytně. Na Vaši návštěvu se těší Romes.

V Němčické hospůdce byla zprovozněna wifi free zóna s možností volného připojení k internetu pro všechny návštěvníky hospůdky.

Nabídka zabezpečení objektů

Změna sídla Územního pracoviště Finančního úřadu

 

Informace o lukostřelbě

Na hřišti Na Pašti trénuje pravidelně lukostřelecký klub DOMINIK pod vedením pana Františka Ptáčníka. Pokud, by byl ze strany dětí zájem o tento sport je možné přijít v pondělí či středu (16:00 – 18:00 ) se podívat a případně domluvit.

 

Dopravní portál Pardubického kraje

Cestujícím v Pardubickém kraji je dostupný portál dopravapk.cz, který pomáhá zorientovat se v dopravě v Pardubickém kraji. Dopravní portál je společným projektem Pardubického kraje, jeho organizace Správa a údržba silnic Pardubického kraje a dalších spolupracujících subjektů a jeho cílem je poskytovat ucelené informace o dopravní situaci v Pardubickém kraji. Součástí dopravního portálu je interaktivní mapa, která zobrazuje dopravní události z několika různých informačních zdrojů. Portál nabízí také odkazy k autobusové a železniční dopravě, třeba sledování vlaků nebo výluk na trati.

Podrobnější informace ke vzniku portálu jsou k dispozici v tiskové zpravě zde.

 

 

Informace starosty k výstavbě V Rybníku

 

Povinnosti stavebníka v souvislosti s ochranou archeologického dědictví

Území obce Němčice je územím s archeologickými nálezy. Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ze znění pozdějších předpisů stanoví v § 22 odst. 2, že má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Oznamovací povinnost je stanovena zákonem vůči Archeologickému ústavu tj. vůči Archeologickému ústavu AV ČR, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. V rámci urychlení jednání je vhodné současně kontaktovat Východočeské muzeum v Pardubicích 

Podklad pro uzavření dohody o provedení archeologického výzkumu s VČM v Pardubicích je k dispozici zde.

Za nesplnění uvedené oznamovací povinnosti uloží krajský úřad pokutu dle § 35 odst. 2 písm. f) nebo § 39 odst. 2 písm. g) památkového zákona.

 

 

Upozornění pro občany

V obci platí Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2012, o stanovení omezujících opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Na základě této vyhlášky je třeba dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00. V tomto čase je povinností každého zachovat klid a omezit hlučné projevy. O nedělích v době od 6:00 do 9:00 a od 12:00 do 22:00 a ve všech dnech v době nočního klidu je zakázáno používat hlučná zařízení a přístroje typu vrtačky, křovinořezy, travní sekačky, cirkulárky apod. To se netýká mimořádných situací, kdy je třeba neprodleně odstranit závadu nebo účinky živelní či jiné události bezprostředně ohrožující zdraví zvířat nebo zdraví a majetek osob.

Organizátoři veřejných společenských a sportovních akcí konaných na venkovním prostranství jsou povinni tyto akce ukončit do 22:00 hodin. Výjimky povoluje starosta obce.

Upozorňujeme občany na zákaz volného pobíhání a venčení psů na veřejném prostranství (dle Obecně závazné vyhlášky obce). V případě znečištění veřejného prostranství výkaly zvířat je majitel povinen ihned zabezpečit úklid! Nenechávejte psy volně pobíhat po soukromých pozemcích, po fotbalovém hřišti, do ohrad ke koním a po osadě Kladivo. Mějte ohled k ostatním spoluobčanům!

Myslivecké sdružení Pod Kunětickou horou žádá občany, aby neničili krmelce pro zvířata a posedy podél struhy za novou částí obce V Rybníku směrem k lesu. Žádáme rodiče, aby na toto upozornili i své děti. Děkujeme za pochopení.

Žádáme občany, kteří navštěvují hřiště u vjezdu do lokality V Rybníku, aby bezpodmínečně dodržovali návštěvní řád! Dohled nad dětským hřištěm provádí pan Jakl, který bydlí v sousedství hřiště. Na dětské hřiště platí přísný zákaz vstupu se psy! Mějte ohled na děti, které si zde hrají!

 

Informace o ukládání odpadu v obci

Tříděný odpad je možné ukládat do separačních nádob umístěných na vyhrazených místech v obci. Prosíme, odpad ukládejte do správných nádob podle pokynů uvedených na nádobách a plastové lahve vhazujte do kontejneru sešlapané. Jiný odpad než plasty, papír a sklo do kontejnerů nepatří. Na separačních místech udržujte pořádek.

V obci je možnost zpětného odběru elektrických svítidel, elektroodpadu, baterií a podobných zařízení. Odběr je zajištěn v úředních hodinách na obecním úřadě.

V obci také probíhá samostatný sběr použitých baterií, sběrné místo je na Obecním úřadě a v Němčické hospůdce, kde jsou k dispozici nádoby, do kterých se baterie ukládají.

U separačního stanoviště u hřiště Na Pašti je umístěn kontejner na vyřazené ošacení a obuv.

Na separačním stanovišti u retenční nádrže V Rybníku a u hřiště Na Pašti vedle kontejneru na vyřazené ošacení a obuv, jsou umístěny nádoby na použitý olej z domácnosti. Olej ukládejte v plastových uzavřených lahvích.

Nebezpečný a velkoobjemový odpad lze odvážet na základě písemného souhlasu obce Němčice do sběrného dvora v Čeperce bez poplatku (tento poplatek hradí naše obec). Otevírací doba: středa 11 - 17 hodin, sobota 8 - 14 hodin. Podrobný postup pro odvoz odpadu do sběrného dvora je uveden na stránkách obce v dokumentu Informace: sběrný dvůr Čeperka.

Dále je možnost při větším množství komunálního odpadu (popelnice nestačí) zakoupit na obecním úřadě v ceně 50,- Kč pytel určený k jednorázovému svozu odpadu.

U retenční nádrže v části obce V Rybníku, u hřiště Na Pašti a při cestě Na Sibiř je v letních měsících každý všední den v odpoledních hodinách a každý víkend od dopoledne přistaven vlek zelené barvy (kontejner), do kterého je možné odkládat posečenou trávu.

Na obecním pozemku při místní komunikaci na Hrobice se nachází místo na ukládání dřevitého odpadu. Dané místo je řádně označeno.

Každý rok v dubnu je v obci přistaven kontejner na objemný směsný komunální odpad, kam je možné uložit odpad ze zeleně, koberce, textilie, linolea, nábytek, dřevo atd.

Nadále platí přísný zákaz pálení veškerého odpadu.

 

Další informace pro občany

Na Obecním úřadě v Němčicích je možné v úředních hodinách využít službu legalizace (ověřování podpisů) a vidimace (ověřování listin), dále je k dispozici služba CzechPOINT. V rámci této služby je možné získat:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

21. 10. Brigita

Zítra: Sabina

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Kde jste trávili letos dovolenou?
a) V zahraničí u moře.
  
 18
b) V zahraničí jinde.
  
 10
c) V tuzemsku.
  
 12
d) Doma.
  
 11
e) Žádnou dovolenou jsem neměl/a.
  
 18

Návštěvnost stránek

228705