Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Znak a vlajka obce

Znak a vlajka obce

Roku 2014 byly Němčicím Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky uděleny nové obecní symboly - znak a vlajka. 

 

udělení zaku a vlajky parlamentem ČR

Obecní znak

znak Němčice

Obecní vlajka:

vlajka Němčice

Ikonografie znaku a vlajky obce Němčice

Obec Němčice vznikla kolonizační činností opatovického kláštera, založeného roku 1086 českým králem Vratislavem II. na místě původní poustevny, podřízené klášteru břevnovských benediktinů. Název vsi Němčice se však v žádném dochovaném dobovém pramenu nevyskytuje a nejstarší písemná zmínka o Němčicích pochází až z roku 1436, tedy z období těsně po zániku opatovického kláštera.
Opatovický klášter zanikl v období husitství a velké části klášterního zboží se zmocnil husitský hejtman Diviš Bořek z Miletínka, který si po skončení husitských válek nechal nabytý majetek potvrdit císařem Zikmundem Lucemburským. Listinou datovanou dne 21. září 1436 císař Zikmund zastavuje Diviši Bořkovi z Miletínka hrad Kunětická hora, městečko Bohdaneč a další klášterní zboží v úhrnné hodnotě 4.500 kop grošů českých a mezi několika desítkami vesnic jsou zde poprvé v historii zmiňovány i Němčice s dvorem poplužním (Archiv český IV, s. 175). Součástí kunětickohorského, respektive později pardubického panství pak Němčice zůstávají až do zrušení vrchnostenského systému roku 1848. 
Od roku 1560 bylo pardubické panství majetkem královské komory, takže na dochovaném otisku obecní pečeti z konce 18. století je vyobrazen císařský orel s majuskulním opisem „OBECZ NIEMTSCHICZ“. Vlastní znak ani symbol tedy obec v minulosti nepoužívala a rovněž nelze v případě názvu obce Němčice při návrhu obecního znaku použít ani tzv. mluvící znamení. 
V navrhovaném obecním znaku je vyobrazen most, který je pro obec Němčice charakteristickým a historickým prvkem. Zdejší most je uváděn již v nejstarším dochovaném urbáři pardubického panství, založeném a užívaném po roce 1494. Zápisy v tomto urbáři byly průběžně doplňovány v několika časových vrstvách, a neumožňují tak přesnější dataci, nicméně bezpečně je existence mostu doložena v listině Viléma z Pernštejna datované dnem 30. září 1513 (Archiv český XVII, s. 187). Na přelomu 15. a 16. století (a ještě několik staletí poté) se jednalo o jedno z mála přemostění Labe v celém regionu. Rošt je atributem svatého Vavřince, jemuž byly zasvěceny klášter a kostel v Opatovicích nad Labem. Použití této znakové figury odkazuje na opatovický klášter coby zakladatele a prvního majitele obce Němčice. Modrá barva štítového pole symbolizuje řeku Labe a lze ji vyložit také skutečností, že shodná tinktura se objevuje ve znaku řádu benediktinů, jehož příslušníky byl opatovický klášter osazen. Vlajka obce je odvozena z obecního znaku v souladu se zásadami současné české vexilologické tvorby.