znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Obec > Současnost obce

Současnost

Virtuální panoramatický pohled na obec naleznete zde.

V současné době žije v Němčicích 630 obyvatel, z toho 334 mužů a 296 žen. Dětí do patnácti let je 155, do osmnácti let 174 a 61 obyvatel je starších šedesáti let. S věkovým průměrem 32,92 let patříme stále mezi obce s nejmladší populací v Pardubickém kraji

(údaje k 15. 12. 2017).

V obci Němčice byl v listopadu roku 2017 vybudován lokální varovný a výstražný systém. Byla vybudována siréna, srážkoměr a informační tabule.

2017-12-26 @08-27-52.jpg 2017-12-26 @08-28-18.jpg

2017-12-26 @08-29-22.jpg 2017-12-26 @08-29-25.jpg 

 

U sportovního hřiště Na Pašti probíhá výstavba zázemí pro sportovce se sociálním zařízením.

2017-12-25 @15-08-50.jpg 2017-12-25 @15-09-18.jpg 2017-12-25 @15-10-24.jpg

Na pozemku naproti Obecnímu domu v Němčicích probíhá výstavba prodejny potravin.

2017-11-16 @13-43-38.jpg 2017-12-25 @14-41-38.jpg 2017-12-25 @14-42-07.jpg

Probíhá druhá etapa výstavby rodinných domů v lokalitě V Rybníku.

2017-12-25 @14-49-02.jpg 2017-12-25 @14-50-23.jpg 2017-12-25 @14-50-37.jpg

V prostoru u Obecního domu v Němčicích proběhla výstavba mateřské školky.

2017-12-25 @14-43-09.jpg 2017-12-25 @14-44-53.jpg 2017-12-25 @14-45-48.jpg

Od 1. května 2017 zdobí rybníček v Němčicích dřevěný vodník.

2017-12-25 @15-02-26.jpg 2017-12-25 @15-03-49.jpg 2017-12-25 @15-04-00.jpg

Podzim 2016 - V části obce Za Rybníčkem bylo vybudováno nové separační stanoviště na tříděný odpad.

2016-12-25 @15-42-31.jpg 2016-12-25 @15-42-41.jpg 2016-12-25 @15-43-05.jpg

Srpen - září 2016 - V části obce Chaloupky byl podél hlavní silnice vybudován chodník.

2016-08-31 @10-27-53.jpg 2016-08-31 @10-28-35.jpg 2016-09-02 @14-58-32.jpg

2016-09-02 @15-00-59.jpg 2016-09-10 @18-32-10.jpg 2016-09-19 @14-34-53.jpg

 

Duben 2016 - V části obce Chaloupky byl vybudován mostek přes struhu určených pro chodce. Podél sinice bude v této části dobudován chodník.

2016-04-20 @13-42-24.jpg 2016-04-20 @13-43-44.jpg

2016-04-28 @10-31-39.jpg 2016-04-28 @10-32-55.jpg

 

Duben - září 2016 - U víceúčelového hřiště byl postaven přístřešek na techniku.

2016-04-22 @18-46-14.jpg 2016-04-28 @10-49-17.jpg 2016-04-30 @17-16-34.jpg

2016-05-08 @10-31-07.jpg 2016-09-19 @14-18-27.jpg 2016-09-19 @14-19-47.jpg 

  

Byla pořízena nová svozová technika pro sekání trávy, svoz biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO) a drtič větví.

2016-04-20 @13-47-24.jpg 2016-04-20 @13-49-40.jpg 2016-04-28 @10-52-50.jpg2016-04-20 @13-48-44.jpg 2016-04-28 @10-50-20.jpg 2016-04-28 @10-51-14.jpg

 

V obci byly instalovány informační a orientační cedule.

cedule1 cedule2 cedule3

cedule4 cedule5 cedule6

 

Bylo realizováno zateplení a související úpravy obecního domu čp. 10.

  

zatepleno1 zatepleno2 zatepleno3

 

Při komunikaci III/2985 v úseku střed obce - Chaloupky bylo přeloženo vrchní vedení nízkého napětí do země a následně bylo vybudováno nové veřejné osvětlení a nový obecní rozhlas.

  

  

 

Pro zvýšení bezpečnosti chodců byl vybudován chodník od Obecního domu směrem k Chaloupkám.

  

  

 

 

Před vstupem do kapličky byl vybudován přístřešek.

  

kaplička kaplička kaplička

 

V části obce Na Pašti byly opraveny a zpevněny živičným povrchem dvě komunikace a dokončeno veřejné osvětlení.

   

 

Sportovní hřiště bylo ve spolupráci obce a sponzorů vybaveno brankami a záchytnými sítěmi, zároveň byl revitalizován travnatý povrch hřiště. Veškerou práci zajistili sami hráči. Každou neděli od 16 hodin si můžete přijít zahrát amatérsky fotbal.

 

                       

                                                    

                                                    

 
 
Od září roku 2013 do května roku 2014 proběhla výstavba nového Obecního domu. Investorem byla obec Němčice, zhotovitelem BW stavitelství s.r.o., projektantem Ak. arch. Miloslav Chaloupka. 
Slavnostní otevření nového Obecního domu, představení nových symbolů obce a prohlídka interiéru se uskutečnily dne 10. května 2014. Součástí této akce byla i tradiční pietní vzpomínka padlým spoluobčanům v II. světové válce, setkání občanů v novém multifunkčním sále s občerstvením.
Fotogalerii z této akce naleznete zde. 
 
Dům 1Dům 2Dům 3Dům 4Dům 5Dům 6
                                                  
 
 
 
V části obce Na Pašti byla od září roku roku 2013 do května roku 2014 postavena dřevěná kaplička včetně vnitřního vybavení, za bezplatné spolupráce terapeutického centra Věznice Pardubice pod vedením vychovatele terapeuta PhDr. Milana Novotného.

Obec zajistila pouze materiál, řemeslnou práci pak odsouzení v rámci aktivit programu zacházení.
Kaplička je zasvěcena sv. Vavřinci a sv. Martinovi.

Slavnostní otevření a vysvěcení nově vybudované kapličky  se uskutečnilo v sobotu 17. května 2014.

Fotogalerii z této události naleznete zde.
 
Kaplička 1Kaplička 2Kaplička 3Kaplička 4
                                        Kaplička 5                   Kaplička 6
 
Interiér kapličky:
                          
 
 
V srpnu 2013 byly v obci Němčice ve směru na Hradec Králové postaveny nové autobusové zastávky.
Zastávky 1Zastávky 2Zastávky 3
 
Dne 24. 6. 2013 byly z důvodu výrazných dešťů zaplaveny přístupové cesty v lokalitě V Rybníku.
Zaplavené cesty Zaplavené cesty Zaplavené cestyZaplavené cesty Zaplavené cesty Zaplavené cestyZaplavené cesty Zaplavené cesty
 
Fotografie zvýšené hladiny Labe ze dne 3. června 2013
Labe 2013 Labe 2013 Labe 2013
 
Začátkem měsíce března 2013 byly prořezány vrby podél fotbalového hřiště.
Prořezání vrb Prořezání vrb Prořezání vrb
 
Obrázky zasněžených Němčic ze dne 15. ledna 2013:
zima2013 zima2013 zima2013
 
Dne 28. 6. 2012 byla postavena nová zvonička, která nahradila stávající poškozenou zvoničku. Nová zvonička byla zároveň vybavena zvonem, který byl pořízen z finanční sbírky spoluobčanů.
Výstavba nové zvoničky  Výstavba nové zvoničky  Výstavba nové zvoničky
Nová zvonička  Nová zvonička  Nová zvonička
 
V měsíci červnu 2012 byla oplocena separační místa ve staré obci. U separačního místa Na Pašti byl vybudován skladovací prostor pro zpětný odběr vyřazeného domovního elektrozařízení, které je možné odevzdat v úředních na obecním úřadu.
oplocení kontainery  oplocení kontainery  oplocení kontainery
 
Pohled z Kunětické hory na Sněžku ze dne 3. března 2012 a další zajímavé fotky naleznete zde.
 
Na konci roku 2011 byla osvětlena smíšená cyklostezka pod Kunětickou horu.
OsvětleníOsvětlení

 

U víceúčelového hřiště byla na jaře 2011 dokončena výstavba technického zázemí, upraveno parkoviště a vydlážděn prostor na separačním místě.

 

Zázemí hřištěZázemí hřištěZázemí hřiště

 

Ve středu 5. října 2011 byla otevřena nová lávka přes meliorační potok v části obce V Rybníku u retenční nádrže. Výstavbu provedl za výhodných cenových podmínek MUDr. Procházka za což mu patří poděkování.

Otevření lávkyOtevření lávkyOtevření lávky

Otevření lávkyOtevření lávkyOtevření lávky

 

Fotografie Kunětické hory a Němčic s duhou po večerní bouřce ze dne 7. srpna 2011 naleznete  ve fotogalerii.

Podél komunikace vedoucí ke Kunětické hoře byla v létě 2010 vybudována smíšená cyklostezka, která byla spolufinancována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Investorem akce byla obec Němčice. Stavbu provedla firma Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Chodník  Chodník  Chodník

Chodník  Chodník   Chodník   Chodník

Fotografie obce Němčice pokryté nadprůměrnou sněhovou nadílkou naleznete ve fotogalerii.

V měsíci listopadu 2009 byla provedena oprava živičného povrchu vozovky v naší obci. Investorem akce byl Pardubický kraj a generálním dodavatelem stavby společnost EUROVIA.

silnicesilnicesilnicesilnice

silnicesilnicesilnicesilnice

 

Zajímavé fotografie Němčic pořízené z Kunětické hory naleznete ve fotogalerii.

 

Probíhá pravidelný úklid v obci.

Udrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zeleneudrzba zelene

Postupně probíhá individuální výstavba rodinných domů v obci.

Individuální výstavbaIndividuální výstavbaIndividuální výstavbaIndividuální výstavba

 

 

V jihozápadní části obce V Rybníku bylo společností CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s. postaveno 125 rodinných domů do osobního vlastnictví

3 etapa3 etapa3 etapa3 etapa

 

U vjezdu do lokality V Rybníku bylo vybudováno dětské hřiště.

Dětské hřištěDětské hřištěDětské hřištěDětské hřiště

 

Prostor kolem cesty do lokality V Rybníku podél struhy u retenční nádrže byl upraven a osázen stromky.

Zeleň podle struhyZeleň podle struhyZeleň podle struhyZeleň podle struhy

 

Před obecním úřadem byl vydlážděn prostor pro parkovaní vozidel.

Parkování OUParkování OU

 

Byla vydlážděna příjezdová komunikace k RD Vašíčkových.

Cesta RD VasickoviCesta RD Vasickovi

 

Proběhlo zatrubnění příkopu a vybudování vjezdů k rodinným domům po pravé straně příjezdové komunikace směrem od Kunětické hory.

Zatrubnění příkopuZatrubnění příkopuZatrubnění příkopuZatrubnění příkopu

Zatrubnění příkopuZatrubnění příkopuZatrubnění příkopu

 

Bylo provedeno zatrubnění příkopu na obecním pozemku (podél plotu Pulkrábkových) parc. č. 236/2 a tento pozemek bude upraven.

Zatrubnění příkopuZatrubnění příkopuZatrubnění příkopuZatrubnění příkopu

 

Stávající plechové zastávky byly nahrazeny novými plastovými, současně byl vybudován nástupní ostrůvek na zastávce V Chaloupkách směrem od Kunětické hory a zatrubnění příkopu směrem k pomníku.

Modernizace zastávekModernizace zastávekModernizace zastávekModernizace zastávek

 

Proběhla rekonstrukce chodníků v centru obce.

Chodníky v centru obceChodníky v centru obceChodníky v centru obceChodníky v centru obce

 

Podél struhy na okraji obce obce byly vykáceny topoly a vysázeny nové stromky. Tyto topoly byly kulisou ve videoklipu zpěvačky Heleny Vondráčkové - Vzhůru k výškám.

TopolyTopolyStromky

 

Byla dokončena rekonstrukce chodníku v obci od pomníku z I sv. války k mostu. Před zahájením stavby byla provedena rekonstrukce a modernizace vodovodníího řadu, která proběhla i směrem na Sibiř.

Rekonstrukce chodníku v obci

 

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů.

http://www.masrkh.oblast.cz

http://www.poptavka.net/popForm.aspx

Občanské sdružení Dříteč:

www.osdritec.webnode.cz

Fulltextové vyhledávání

18. 12. Miloslav

Zítra: Ester

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Jak často nakupujete v prodejně Jednota COOP v Němčicích?
a) Pravidelně každý den.
  
 79
b) Občas, několikrát do týdne.
  
 57
c) Nahodile, dle potřeby.
  
 55
d) Vůbec.
  
 97

Návštěvnost stránek

179476