znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech Point

Od 1. ledna 2010 je na Obecním úřadě v Němčicích k dispozici služba Czech POINT. V rámci této služby je možné získat:

• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Němčice, Němčice 10, provádí v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

Legalizace - ověření pravosti podpisu

Pracovník pověřený ověřováním pravosti podpisu ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině již uvedený před ním uznala za vlastní. Za obsah listiny neodpovídá. Žadatel o legalizaci předloží platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany. Úřad neprovede ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text a je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině 30 Kč

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede:

  • u kopie      občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského      průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu      cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní      knížky, šeku, směnky nebo jiných cenných papírů, losu, sázenky, protestu      směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
  • je-li      listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li      ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně      předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí,      byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a      to na náklady žadatele,
  • je-li      listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li      v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její      věrohodnost,
  • jestliže      se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena.

Při žádosti o ověření shody nemusí žadatel předložit doklad totožnosti.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30 Kč

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat my, a to pro možnost vám odpovědět. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

19. 10. Michaela

Zítra: Vendelín

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Kde jste trávili dovolenou v letošním roce?
a) V zahraničí u moře.
  
 15
b) V zahraničí jinde.
  
 5
c) V tuzemsku.
  
 11
d) Doma.
  
 12
e) Žádnou dovolenou jsem neměl/a.
  
 2

Návštěvnost stránek

543595