znak minimapa
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech POINT

Czech Point

Od 1. ledna 2010 je na Obecním úřadě v Němčicích k dispozici služba Czech POINT. V rámci této služby je možné získat:

• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH

Vidimace a legalizace

Obecní úřad Němčice, Němčice 10, provádí v souladu se zákonem č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů, ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimaci) a ověřování pravosti podpisu (legalizaci).

Legalizace - ověření pravosti podpisu

Pracovník pověřený ověřováním pravosti podpisu ověřuje, že fyzická osoba v jeho přítomnosti listinu vlastnoručně podepsala nebo podpis na listině již uvedený před ním uznala za vlastní. Za obsah listiny neodpovídá. Žadatel o legalizaci předloží platný doklad totožnosti, tj. občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu EU, průkaz žadatele o udělení azylu, průkaz o povolení k pobytu azylanta, průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany. Úřad neprovede ověření podpisu na listině, která neobsahuje žádný text a je-li listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého.

Správní poplatek za legalizaci každého podpisu na listině 30 Kč

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Úřad za obsah listiny neodpovídá.

Vidimace se neprovede:

  • u kopie      občanského průkazu, cestovního dokladu, zbrojního průkazu, řidičského      průkazu, vojenské knížky, služebního průkazu, průkazu o povolení k pobytu      cizince, rybářského lístku, loveckého lístku nebo jiného průkazu, vkladní      knížky, šeku, směnky nebo jiných cenných papírů, losu, sázenky, protestu      směnky, geometrického plánu, rysu nebo technické kresby,
  • je-li      listina psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li      ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně      předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí,      byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a      to na náklady žadatele,
  • je-li      listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
  • jsou-li      v listině změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její      věrohodnost,
  • jestliže      se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena.

Při žádosti o ověření shody nemusí žadatel předložit doklad totožnosti.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny 30 Kč

Napište nám

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů
Chráněno službou reCAPTCHA.

Fulltextové vyhledávání

29. 9. Michal

Zítra: Jeroným

Upozornění pro občany, kteří se hlásí k trvalému pobytu v obci Němčice.

Přihlášení se provádí v úředních hodinách na Obecním úřadě Němčice, vezměte s sebou občanský průkaz, rodné listy dětí do 15 let a 50 Kč za každého přihlášeného občana.

Vážení rodiče s trvalým pobytem v obci. Pokud se Vám narodí dítě, přijďte prosím s rodným listem na obecní úřad, abychom mohli dítě zapsat do naší evidence obyvatel.

Jaké knihy rádi čtete?
a) Romány
  
 56
b) Cestopisy
  
 24
c) Odborné knihy
  
 25
d) Detektivky
  
 20
e) Různé knihy
  
 31
f) Nečtu knihy
  
 33

Návštěvnost stránek

571795