Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Info pro občany > Nakládání s odpady

Nakládání s odpady

Jak nakládat s odpady z RD v Němčicích

1) Komunální odpad – jedná se o vytříděný směsný odpad vznikající při činnosti fyzických osob (domácností) na území obce, který není separován nebo ho už dále separovat nejde.

2) Dřevní hmota – určena ke štěpkování a pálení. Větve ze stromů, zbytky keřů, kmeny thůjí se ukládají do určených kontejnerů rozmístěných na jednotlivých separačních stanovištích po obci. Do těchto kontejnerů je třeba ukládat pouze čistou dřevní hmotu, která je následně zpracovávána pracovníky obce. Větší množství, což je nad rámec jednoho kontejneru si musí každý řešit sám, na své náklady, např. odvozem speciální firmou se tímto zabývající.

3) Biologický odpad - tráva, listí, odpadní hmota ze zahrádek, ovoce, zelenina ukládá se do určených kontejnerů rozmístěných u separačních stanovišť po obci, které jsou následně pracovníky obce odváženy na kompostárnu ZEASu do Brozan, kde po procesu kompostování dochází k zapracování do půdy.

4) Plasty – veškeré plastové obaly, plechovky (od nápojů), ukládají se do žlutých pytlů, naplněné pytle řádně zavázané, které obec sváží dle svozového kalendáře (respektive svoz zajišťuje spol. Služby města Pardubic a.s.). Svozový kalendář je umístěn na webových stránkách obce nebo k vyzvednutí na Obecním úřadě. Čistý polystyrén z obalů bílé techniky se také ukládá do žlutých pytlů při svozu plastů nebo se může zavést do sběrného dvoru v Čeperce, zase v pytlích. Fasádní polystyrén patří pouze na sběrný dvůr do nebezpečného opadu (opět v zavázaných pytlích).

5) Papír – papír a papírové obaly. Ukládání je do modrých pytlů (naplněné pytle řádně zavázané), které obec sváží, viz pověřená firma dle svozového kalendáře. I rozměrově větší papírové obaly (krabice),  je nutno  rozřezat,  dát do pytle (modrého) a zavázat. Větší množství do 200kg je možné též odvést na sběrný dvůr v Čeperce.

6) Kartonové obaly – obaly od mléka a džusů se zatím ukládají do žlutých pytlů.

7) Dřevo nábytek – ukládá se na sběrném dvoře, nábytek musí být rozložen na jednotlivé druhy odpadu (dřevo, kov, plast). Množství nad 200kg se musí řešit individuálně.

8) Kov, kovové a další drobné kovy – ukládají se do sběrných nádob v jednotlivých separačních stanovištích. Případně je možné odvést n sběrný dvůr (do 200kg).

9) Sklo - lahve a sklo – lahve a čiré nebo barevné a další sklo se ukládá do společných nádob (kontejnerů) umístěných v jednotlivých separačních stanovištích po obci.

10) Nebezpečné odpady – fasádní polystyrén, oleje, barvy ukládají se na sběrném dvoře v Čeperce.

11) Elektrozařízení – elektrozařízení větších rozměrů se ukládá na sběrném dvoře. Drobné spotřebiče se ukládají do červeně označeného kontejneru ASEKOL, který je umístěn v separačním stanovišti u hřiště Na Pašti a v separačním stanovišti u RTN V Rybníku I.

12) Oděvy – oděvy včetně bot a hraček, které lze ještě dále používat se ukládají do bílého kontejneru umístěného u separačního stanoviště u hřiště Na Pašti a ostatní lze uložit ve sběrném dvoře do kontejneru se směsným odpadem.

13) Stavební odpad – odvoz stavebního odpadu ani jeho odvezení není obcí zajišťováno. Občan si musí na své náklady zajistit kontejner na odvoz suti,  lze též za poplatek využít recyklační středisko ve Vysoké nad Labem.: kontakt 495 272 400, http://www.vysoka.cz/.

14) Jedlé tuky a oleje - ukládají se do příslušných nádob (popelnic k tomu   upravených), které  jsou umístěny v jednotlivých separačních  stanovištích po obci. (Ukládat v uzavřených plastových lahvích).

15) Velkoobjemový odpad – normální odpad větších rozměrů vzniklý a vytříděný   při činnosti fyz. osob, který nejde vložit do popelnic. Obec zajišťuje jeho  odvoz 2 x za rok (jaro, podzim), nebo přes sběrný dvůr v Čeperce do  váhy 200kg.

Veškerá sběrná místa jsou určena pouze pro občany s trvalým pobytem v Němčicích nebo majitelé pozemku (zahrady, chaty) v katastru obce. Sběrná místa nejsou určena pro ukládání odpadu od živnostníků a podnikatelských subjektů.

V  případě, že provádíte rekonstrukci domu, vyklízíte dům, půdu, sklep, apod., což představuje větší množství odpadů, tak si objednejte a zaplaťte přistavění velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Na sběrný dvůr lze odvést 200kg odpadu na jedno číslo  popisné v jednom měsíci.

Otevírací hodiny – sběrný dvůr Čeperka:

Letní provoz od 1. 4. do 31. 10.

středa 11:00 - 17:00 hodin

sobota 9:00 - 11:00 hodin

Zimní provoz od 6. 1. do 31. 3. a od 1. 11. do 19. 12. běžného roku:

Středa 11:00 - 16:00 hodin

Sobota 9:00 - 13:00 hodin

Poslední zákazník bude odbaven 15 min před uzavřením sběrného dvoru.

V době provozu sběrného dvoru je otevřen i prostor pro ukládání dřevní hmoty.

Splašková kanalizace

Žádáme občany. Nevhazujte ve vlastním zájmu do odpadu  ve svých domech zbytky jídel, dětské pleny, vlhčené ubrousky, hadry na stírání, nevylévejte tuk…!!!

Důsledkem může být ucpané podávací čerpadlo, které se převážně poškodí v takovém rozsahu, že musí dojít k jeho výměně.  Při závadě prokazatelně způsobené z vaší strany bude vám účtována oprava v plném rozsahu, ze strany provozovatele naší kanalizace, tj. společnost Vodovody a kanalizace Pardubice a.s.,.

Dodržujte ve vlastním zájmu těchto pokynů.