Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Místní vyhlášky

Vyhláška

Účinnost

OZV Odpady č.1/2021.docx

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Němčice o stanovení koeficientu z daně nemovitostí č. 1/2020

1.1.2022

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o stanovení školského obvodu 1.9.2018
Obecně závazná vyhláška - Požární řád obce Němčice č.1/2011 21.10.2011
Obecně závazná vyhláška obce Němčice 1/2007 o odpadech 7.3.2007
Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o poplatku ze psa 18.12.2019
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 3/2012 o stanovení omezující opatření k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku 22.8.2012
Obecně závazná vyhláška obce Němčice č. 2/2012, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce 22.8.2012

OZV č. 2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru...a odstraňování komunálních odpadů.pdf

18.12.2019

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech
 

Nařízení     

Usnesení zastupitelstva

Rok 2020

1-20

2-20

3-20

4-20

5-20

6-20

7-20

8-20

9-20 10-20

Rok 2021

1-21

 

2-21

 

3-21

4-21

5-21

6-21

7-21

8-21

   

Rok 2022

 

rok 2023

1-22

 

 1-23

2-22

 

2-23

3-22

 

3-23

4-22

 

4-23

5-22

 6-22  ustav.usnesení 7-22  8-22  9-22