Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Němčice

2. Důvod a způsob založení

Obec Němčice (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

- je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce

- je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu

- vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající

- pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 31026561/0100

6. IČ

00580589

7. DIČ

CZ00580589, obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

14. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další informace:

Poskytnuté informace:

rok 2023

  • žádost o projednán připojení se k mezinárodní kampani,,Vlajka pro Tibet"- odpověď nepřipojení s k mezinárodní kampani - odpověď sdělení o stanovisku

rok 2022

  • Žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani,,Vlajka pro Tibet"- odpověď nepřipojení s k mezinárodní kampani - odpověď sdělení o stanovisku
  • Žádost o dokumenty ohledně parkovacího místa v lokalitě Rybník I.- dokumenty poskytnuty
  • Žádost o výzvu k nápravě zaplavování pozemku čp. 175 v lokalitě Rybník I.- probíhalo jednání a ještě se čeká na posudek

rok 2021

  • Žádost o projednán připojení se k mezinárodní kampani,,Vlajka pro Tibet"- odpověď nepřipojení s k mezinárodní kampani
  • žádost o mapování investičních plánů obec..- odpověď sdělení o akcích na požadované roky

rok 2020

  • žádost o poskytnutí informací - mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020- odpověď sdělení o akcích na požadované roky.
  • žádost o projednání připojení se k mezinárodní kampani ,, Vlajka pro Tibet- odpověď sdělení o nepřipojení se k mezinárodní kampani.

Rejstříky, registry, evidence a seznamy: